skip to Main Content

Notariële aktes, vermogensoverdracht, testamenten etc.; het zijn niet de leukste onderwerpen om bij stil te staan. In contact treden met een Notaris is een lastig en formeel traject. En waar moet ik als klant beginnen, voordat ik hoge kosten ga maken?

Wij geven u een helder, eenvoudig en persoonlijk inzicht in uw situatie. We helpen u met het maken van belangrijke keuzes en het voorkomen van onnodig hoge erfbelastingen of het voorkomen van zeer hoge eigen bijdragen voor zorg.

Onze dienstverlening

Wij maken erfrechtplanning eenvoudig en persoonlijk. Voor iedereen toegankelijk en noodzakelijk. Waarbij u zelf de regie heeft over uw erfenis, en niet de overheid of de belastingdienst. Wij helpen u belangrijke keuzes te maken voor u en uw gezin. We komen bij u thuis en leggen u in begrijpelijke taal uit wat u het beste kunt doen. En hoeveel geld u kunt besparen. Wij maken de stap naar de notaris makkelijk voor u; in eenvoudige taal en op een manier waardoor u uw testament ook echt begrijpt. Ook als u het testament over een maand nog eens doorleest.

Solved Maze puzzle on blue background

Wat mag u van ons verwachten?

  • een vrijblijvend en kosteloos gesprek bij u thuis waarbij we uw persoonlijke situatie in kaart brengen
  • u ontvangt een gespreksverslag in eenvoudige taal
  • wij zijn uw contactpersoon en maken een samenvatting voor de notaris
  • wij gaan samen met u naar de notaris en doorlopen alle besproken punten
  • het controleren van de conceptaktes
  • wij staan voor u klaar voor vragen en onduidelijkheden

Stappenplan Erfrechtplan

Vrijblijvend gesprek
Uw gespreksverslag
Gesprek bij de notaris
Controle conceptaktes
Ondertekenen aktes bij de notaris

Vrijblijvend gesprek

Wij bieden u een vrijblijvend gesprek met onze adviseur aan. Dit gesprek is bij u thuis. Wij informeren u over hoe het erfrecht in Nederland geregeld is. We leggen uit wat de gevolgen zijn van een overlijden van u of uw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting u moet betalen na een overlijden. Ook leggen we uit wie wel en wie niet een deel van de nalatenschap kan opeisen.

Vervolgens bespreken we zaken die voor u en uw erfgenamen van belang zijn om in een uw testament op te nemen. Wat de voordelen zijn voor uw erfgenamen en wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Tevens informeren wij u over de voordelen van een levenstestament en het schenken. Aan het einde van het gesprek informeren we wat de eventuele kosten bedragen als u de stap wilt maken naar de notaris. Deze kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen en specifieke situatie. We leveren dus maatwerk. In onze dienstverlening noemen we altijd een totaalbedrag inclusief de kosten van de notaris, de kosten van onze begeleiding, de kosten van het inschrijven in het centraal testamentenregister en de BTW. U komt dus achteraf nooit voor verrassingen te staan.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Back To Top